Energy

Energy videomapping

Projekt který byl vytvořen pro Bohemia Energy ve spolupráci se společností XLab . Hlavním vizuálním tématem videomapping projektu se stala energie samotná. Toto téma bylo ztvárněno pomocí 3D abstraktních animací a elektrických výbojů, přebíhajících po architektonických tvarech budovy. Projekční plocha byla nasvícena za pomocí šesti výkonných projektorů, díky kterým mohla vzniknout zkušenost videomapping iluze pohybujících se segmentů budovy.

  • Koncept: Ati Sphere
  • Animace: Ati Sphere, Michal Škorpík
  • Hudba: Martin Hoffer